4375

Âm mưu hủy diệt thành phố vietsub Tập 1 Tên giáo sư điên cuồng

Tên giáo sư điên cuồng đó đã bắt tất cả những chiến binh công chúa. Và tên giáo sư đã tiến hành quá trình tẩy não những chiến binh công chúa đó. Và sau đó tên giáo sư đã bắt đầu thực hiện âm mưu tấn công thành phố. Tên giáo sư điên cuồng muốn cho tất cả thành phố bị sụp đổ. Lúc đó khi mà tất cả mọi người đang sợ hãi thì bất ngờ thấy được chiến binh công chúa xuất hiện làm cho mọi người vui mừng. Nhưng sau đó tất cả đã cảm thấy sợ hãi khi mà chiến binh công chúa lại muốn bắt hết tinh trùng của mọi người. Lúc này lão giáo sư rất vui mừng khi tẩy não thành công chiến binh công chúa
Âm mưu hủy diệt thành phố vietsub Tập 1 Tên giáo sư điên cuồng
Âm mưu hủy diệt thành phố vietsub Tập 1 Tên giáo sư điên cuồng

Thể loại:

4k

Hiếp dâm

Vietsub

Vụng trộm