3075

Các công chúa thiên thần tập 2 phản bội

Những thiên thần đó đã bị tẩy não nhưng rồi cũng đã bắt đầu có được sự thanh tỉnh trở lại. Khi mà ở bên tên giáo sư cũng bắt đầu có kẻ phản bội giúp đỡ cho những thiên thần. Những thiên thần sau một thời gian phải phục vụ tình dục thì lão giáo sư cũng đã phát hiện sự tẩy não không hoàn hảo và tiến hành tẩy não triệt để hơn. Nhưng lúc này kẻ phản bội đã phát huy tác dụng làm cho những thiên thần không còn bị dâm dục khống chế. Và quá trình tẩy não của lão giáo sư đã thật bại. Một lần nữa thiên thần và công chúa đã trở lại với chiến thắng nhưng vẫn còn dư âm dâm dục
Các công chúa thiên thần tập 2 phản bội
Các công chúa thiên thần tập 2 phản bội

Thể loại:

BJ

Có che

Vietsub

HENTAIZ

Hiếp dâm

Quái vật

Tập thể