3494

Chuyến thám hiểm kinh dị bí mật ngôi nhà cổ

Mình là một trong những nhà thám hiểm có tiếng mình biết nhiều thứ về nơi này mình biết đây là đâu và có những điều gì, nhưng nói thật với các bạn một điều rằng ở nơi đây có nhiều thứ mà mình chẳng thể cảm nhận được vì nó khiến cho con người ta thấy kỳ bí lắm, nhưng ngôi mộ cổ cùng với những thiếu nữ bị sát hại làm vật tế cúng, bước vào ngôi mộ cổ này mình có thể cảm nhận được oan khí từ những bức tường từ những người ở đây, họ đã phải chịu khổ cực đến như thế nào, mà chẳng hiểu ngày xưa sao lại có cái trò cúng tế nó phi lý đến như thế được nhỉ, sao mà người ta lại có thể tin được vào những trò ma mãnh như thế nhỉ
Chuyến thám hiểm kinh dị bí mật ngôi nhà cổ
Chuyến thám hiểm kinh dị bí mật ngôi nhà cổ

Thể loại:

BJ

Vietsub

Hiếp dâm

Học sinh

Tập thể

Văn phòng