1878

Đội đặc nhiệm chống thế lực ngầm tà ác giữa người và quỷ tập 2

Người bị bắt ngày hôm đó cũng không chỉ có mình cô và còn có chị gái của cô. và chị gái của cô cũng bị bọn chúng biết thành nô lệ tình dục như cô cũng vậy. Đều trải qua những lần cưỡng hiếp đau đơn nhiều ngày tra tấn. Và một khóa đào tạo đặc biệt của bọn chúng để chính thức thành những con điếm để phục vụ khách hàng. Cả cô và chị gái đều trải qua một quá trình như vậy. Cả hai gần như ý trí bị tan dã chỉ còn lại có ham muốn dục vọng mà thôi. Cũng chỉ còn những kỉ niệm đẹp trước khi bị bọn chúng bắt như thế này. Nhưng ngoài kia vẫn đang còn thành viên đội đặc nhiệm vẫn tìm cách cứu cả hai cô ra ngoài
Đội đặc nhiệm chống thế lực ngầm tà ác giữa người và quỷ tập 2
Đội đặc nhiệm chống thế lực ngầm tà ác giữa người và quỷ tập 2

Thể loại:

Hiếp dâm

Vietsub

Vụng trộm