2054

Đội đặc nhiệm chống thế lực ngầm tà ác giữa người và quỷ tập 3

Những hi vọng được cứu của hai cô gái cùng đã bị dập tắt thì ra kẻ phản bội hai cô đang ở đó chính là tên đồng đội ấy. Không một lời giải thích hai cô gái đã phải chấp nhận cuộc sống của một con điếm. Bọn chúng đã làm thay đổi cơ thể của hai cô gái để cho hai cô gái có thể bán dâm và kiếm nhiều tiền nhất cho bọn chúng. Cả hai cô gái đã còn rất biết nghĩ nhưng mà bản thân không còn do mình khống chế. Đã bị đồng đội bán đứng và giờ đây cũng là làm gái bán dâm cho những thế lực ngầm đó. Trờ thành gái điếm cho những tên đó chơi những trò chơi ác
Đội đặc nhiệm chống thế lực ngầm tà ác giữa người và quỷ tập 3
Đội đặc nhiệm chống thế lực ngầm tà ác giữa người và quỷ tập 3

Thể loại:

Hiếp dâm

Vietsub

Vụng trộm