5651

Hoàn phục sư được phục sinh vietsub Tập 6 Cuộc lùng bắt trong ngôi làng

Để bắt được hoàn phục sư thì triều đình cũng đã phái ra rất nhiều đội quân lùng bắt ở khắp nơi. Và ngôi làng mà hoàn phục sư đang ẩn thân cũng bị những đội quân này đi qua. Và để tìm được thông tin nơi ẩn nấp của hoàn phục sư những đội quân này vô cùng tàn bạo. Chúng bắt người cướp của khắp nơi rất nhiều người đã chết và còn có rất nhiều người bị bắt đi lao dịch. Chung là việc cực kì thô bạo mà điên cuồng những người phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục và sau đó chính là thiêu hủy cả ngôi làng. Hoàn phục sư đã thấy tất cả nhưng mà không đủ mạnh để chồng lại chúng vào lúc này
Hoàn phục sư được phục sinh vietsub Tập 6 Cuộc lùng bắt trong ngôi làng
Hoàn phục sư được phục sinh vietsub Tập 6 Cuộc lùng bắt trong ngôi làng

Thể loại:

4k

Vietsub

Vụng trộm