2947

Học viện đào tạo ningia tập 1

Một học viên chuyên đào tạo các ningia và khóa học đã bắt đầu có những người chuẩn bị được tốt nghiệp và họ đang nhận nhiệm vụ cuối cùng để chính thức được giao những nhiệm vụ đặc biệt hơn. Họ là một nhóm học viên được giao nhiệm vụ phải trừ khủ một người đàn ông giàu có và nguy hiểm. Và trong số những học viên tham gia nhiệm vụ đã bị bắt. Và những người còn lại thì đang cố tìm cách cứu viện họ. Nhưng mà trong khi đó cô gái trẻ đó vẫn đang cố gắng chịu đựng để hoàn thành nhiệm vụ dưới những lần tra tấn và nhất là tên trùm đó cưỡng hiếp không thương tiếc
Học viện đào tạo ningia tập 1
Học viện đào tạo ningia tập 1

Thể loại:

BJ

Có che

Vietsub

Học sinh

Tập thể