4977

Mưu đồ xây dựng một đế chế tình dục vietsub Tập 1 Vùng đất hắc ám

Hơn một trăm năm trước một vùng đất hắc ám xuất hiện những sự sống ở quanh một tòa thành hắc ám đã không còn sức sống. Không có một ai quan tâm đến vùng đất không còn sự sống đó nữa và đã thành vùng đất hắc ám. Bên trong vùng đất đó có một đội quân quái vật xuất hiện. Và người nắm giữ vùng đất hắc ám đó là một elf xa đọa. Nhưng mà bên trong vùng đất hắc ám đã có biến cố thay đổi rất lớn. Một tên tướng quân đã xâm chiếm lấy tòa thành hắc ám. Tên tướng quân đó đang âm mưu xây dựng một đế chế tình dục. Tên tướng quân cần khống chế được đội quân quái vật đó để bắt đầu xây dựng đế chế
Mưu đồ xây dựng một đế chế tình dục vietsub Tập 1 Vùng đất hắc ám
Mưu đồ xây dựng một đế chế tình dục vietsub Tập 1 Vùng đất hắc ám

Thể loại:

4k

Hiếp dâm

Vietsub

Vụng trộm