5793

Mưu đồ xây dựng một đế chế tình dục vietsub Tập 2 Kẻ phản bội

Tên tướng quân sau khi khống chế được tòa thành hắc ám thì bắt đầu xâm chiến ra bên ngoài. Đội quần lính đánh thuê và quái vật đã bắt đầu đánh hạ tòa thành đâu tiên. Ở bên trong tòa thành đó có một nàng công chúa xinh đẹp trong liên minh thánh chiến do bảy nàng công chúa lãnh đạo. Nhưng mà nàng công chúa chiến binh đó lại để mất tòa thành và bị bắt. Tất cả cũng là vì trong tòa thành có một kẻ phản bội đã thông đồng với đội quân của tên tướng quân. Và bên trong nhà giam nàng công chúa xinh đẹp đã gặp kẻ phản bội đó. Nàng công chúa đã bị kẻ phản bội cưỡng dâm bên trong nhà giam
Mưu đồ xây dựng một đế chế tình dục vietsub Tập 2 Kẻ phản bội
Mưu đồ xây dựng một đế chế tình dục vietsub Tập 2 Kẻ phản bội

Thể loại:

4k

Hiếp dâm

Không che

Vietsub

Vụng trộm