4327

Ngã rẽ cuộc đời tập hi sinh bản thân vì món nợ của cha mẹ

Nếu nói về những món nợ mình chẳng biết nói như nào về cuộc đời mình nữa mà mẹ mình nó làm cái mẹ gì mà nợ nhiều thế không biết mình phải tự mình tự bản thân mình làm việc bán thân để trả nợ cho nó và điều mà mình cảm thấy sợ nhất đó là không bao giờ người mẹ nói với mình 1 tiếng để cảm ơn bà nghĩ đó là nghĩa vụ của bản thân mình phải làm như thế mà mình chắc chắn là đã là con thì đương nhiên là phải trách nhiệm nghĩa vụ để làm điều báo đáp cho mẹ cho công sinh thành của người mẹ đúng không nào các thánh đấy mới là đứa con có hiếu
Ngã rẽ cuộc đời tập hi sinh bản thân vì món nợ của cha mẹ
Ngã rẽ cuộc đời tập hi sinh bản thân vì món nợ của cha mẹ

Thể loại:

BJ

Có che

Vietsub

Hiếp dâm

Học sinh

Tập thể