3437

Rin X Sen hợp đồng với chủ nợ chồng chưa cưới tập 1 làm giáo viên

Khi mà cô đang ở nhà thì bất ngờ có một người đàn ông đến. Anh ta đến nói tới chuyện về vị hôn phu của cô. Cũng vì thế cô mới cho người đàn ông đó vào nhà. Và người đó đã thông báo cho cô biết rằng vị hôn phu đã phá sản và bây giờ nợ rất nhiều tiền. Và hắn đưa ra đề nghị chính là cô đến trường học dạy một tháng hắn sẽ xóa nợ hoặc cô sẽ phải trả khoản tiền lớn đó ngay bây giờ. Và cô đã chọn con đường đến ngôi trường đó dạy học và bắt đầu những chuỗi ngày đen tối trong cuộc đời của cô. Cô đã làm chủ nhiệm ở một lớp học toàn những học sinh dâm dục. Và cô đến đó chính là để dạy tình dục
Rin X Sen hợp đồng với chủ nợ chồng chưa cưới tập 1 làm giáo viên
Rin X Sen hợp đồng với chủ nợ chồng chưa cưới tập 1 làm giáo viên

Thể loại:

BJ

Có che

Vietsub

Hiếp dâm

Học sinh