2332

Sự hình thành của một quốc gia tình dục tập 2

Những người dân dần bỏ đi khỏi những thành phố làm cho nhiều thành phố bị bỏ hoang. Vì thế mà người thống trị vương quốc muốn hồi sinh lại những thành thị bỏ hoang nay. Và cũng bắt đầu xây dựng một quốc gia với ngành công nghiệp tình dục. Một quốc gia với những cô gái xinh đẹp bắt đầu làm gái bán dâm. Cũng nhờ đường lối này mà bắt đầu hình thành nên một quốc gia tình dục. Những thành phố bị bỏ hoang dần được hồi xinh bắt đầu rất đông những người khách qua lại. Những cô gái xinh đẹp bên trong quốc gia cũng đua nhau đi bán dâm. Một người thu mạnh mẽ nhiều và nhanh nhất của quốc gia tình dục
Sự hình thành của một quốc gia tình dục tập 2
Sự hình thành của một quốc gia tình dục tập 2

Thể loại:

BJ

Vietsub

HENTAIZ

Quái vật

Tập thể