2541

Thiên sứ công lý tập 2

Thiên sứ lấy thiên sứ, đó là điều mà cô nàng Ruby luôn canh cánh trong lòng. Thấy Kai vui vẻ bên một phụ nữ nhân loại, Ruby bỗng nổi cơn tá hỏa và chạy đến trách cứ. Nhưng đây là vùng đất của Kai, Ruby tiến vào là đã xâm phạm lãnh thổ. Cô không được phép, không có quyền và cũng không có một lý do chính đáng nào. Muốn được vào vùng đất này, Ruby phải có một thân phận, nhất là thân phận đó phải liên quan đến Kai. Vì mục tiêu thiên sứ là của thiên sứ, Ruby cắn răng cởi hết quần áo ra và xông vào lòng kai. Cô sẽ trở thành vợ của chàng thiên sứ, như thế cô sẽ có quyền ở vùng đất này
Thiên sứ công lý tập 2
Thiên sứ công lý tập 2

Thể loại:

BJ

Vietsub

HENTAIZ

Không che

Tập thể