4686

Thiên sứ tình yêu tập 2 điểm kết thúc và sự khởi đầu

Những thiên sứ đã bị những quái vật đó bắt lại liên tục những lần cưỡng dâm không ngừng. Trong những ngày đó lại có thêm những thiên sứ khác bị bắt và liên tục bị quái vật đụ vào cái lồn. Những thiên sứ vô cùng sung sướng với sự quái vật. Quái vật muốn duy trì nòi giống cho nên còn cần những thiên sứ đó thỏa mãn dâm dục và mang thai. Lại một thiên sứ nữa đến tiêu diệt quái vật giải cứu những thiên sứ khác. Nhưng rồi tất cả những thiên sứ đã bị bắt lại với nhau. Cùng với quái vật đó làm tình đụ nhau quái vật nhiều xúc tu cắm vào lồn thiên sứ đụ
Thiên sứ tình yêu tập 2 điểm kết thúc và sự khởi đầu
Thiên sứ tình yêu tập 2 điểm kết thúc và sự khởi đầu

Thể loại:

BJ

Có che

Vietsub

HENTAIZ

Hiếp dâm

Học sinh

Quái vật

Tập thể