10725

Vụng trộm bán thân trả nợ cho người chồng vietsub

Lúc này khi cô đã đến tuổi ba mươi ham muốn có con muốn có cuộc sống ổn định hơn. Bất ngờ lúc này biến cố của gia đình sảy ra. Chồng của cô đã bị một khoản nợ lớn cũng vì thế mà cô phải đi làm thư kí cho lão sếp của chồng. Để cho lão sếp đó giúp cho chồng của cô trả nợ. Lúc này cô cũng đã cảm giác được lão sếp dâm dục ấy đã bẫy chồng của cô. Bởi vì có không ít lần cô đã bị lão sếp đó quấy rối tình dục. Nay cô làm thư kí cho lão sếp đó không thể nào thoát khỏi số phận phải bán cái thân này cho lão sếp để trả nợ cho chồng
Vụng trộm bán thân trả nợ cho người chồng vietsub
Vụng trộm bán thân trả nợ cho người chồng vietsub

Thể loại:

Vietsub

Vụng trộm